Reference 2015

Mísící zařízení pro zpracování popílku
 • Název: Mísící zařízení pro zpracování popílku
 • Lokalita: Darkov
 • Termín: 9 – 10/2015
 • Objednavatel: OKD, HBZS a.s.
 • Popis: Vybudování Mísícího zařízení pro zpracování popílku zahrnovalo:
  Zpracování projektu, technické dokumentace a provozního řádu; Přípravu stavby; zhotovení, instalaci a zprovoznění linky č. 1 a č. 2.
  Zařízení slouží k zpracování popílku z produkce elektráren a tepláren. Zpracování popílku probíhá splavením popílku do předem připravené zpevněné plavící jámy.
Mísící zařízení pro zpracování popílku Mísící zařízení pro zpracování popílku

Mísící zařízení pro zpracování popílku

Demoliční práce na stavbě „Novostavba správní budovy KADAMO“
 • Název: Demoliční práce na stavbě „Novostavba správní budovy KADAMO“
 • Lokalita: Ostrava - Vítkovice
 • Termín: 3 – 4/2015
 • Investor: KAMADO a. s.
 • Objednavatel: SKC INVEST, s.r.o.
 • Popis: Odborná demolice a bourací práce objektu v areálu společnosti KADAMO a.s. a následné povrchové srovnání terénu. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku.
Demoliční práce na stavbě „Novostavba správní budovy KADAMO“ Demoliční práce na stavbě „Novostavba správní budovy KADAMO“

Demoliční práce na stavbě „Novostavba správní budovy KADAMO“

Projekční a geodetické práce – Zimný důl
 • Název: Projekční a geodetické práce – Zimný důl
 • Lokalita: Orlová
 • Termín: 3/2015 – a stále probíhá
 • Objednavatel: DIAMO, s.p.
 • Popis: Provedení geodetických, průzkumných a projekčních prací včetně výkonu inženýrské činnosti pro sanačně-rekultivační stavbu. V rámci geodetických prací provedení hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu. Dále také vypracování projektové dokumentace potřebné k podání žádosti k vyjádření o využití území a ke stavebnímu řízení včetně jednání s příslušnými orgány státní a obecní samosprávy.
Projekční a geodetické práce – Zimný důl Projekční a geodetické práce – Zimný důl


Hrad Sovinec
 • Název: Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby
 • Lokalita: Sovinec
 • Termín: 7 – 8/2015
 • Investor: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Objednavatel: TOGET s. r. o.
 • Popis: Pomocné stavební práce na Hradu Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby.
Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby

Roky

Rychlý kontakt

(+420) 732 760 550

Všechny potřebné kontakty a informace naleznete v kartě Kontakt.