Demoliční a bourací práce

Prioritou našich služeb jsou demoliční a bourací práce. Zdemolujeme jakékoliv betonové konstrukce – staré základy, betonové plochy, cesty, betonové stavby panelové i monolitické.
Pro tuto činnost disponujeme vhodnou těžkou technikou a kontejnerovou dopravou.

  • Bouráme také komíny, mosty, výškové budovy, příčky
  • Naložení a likvidace odpadu
  • Poskytujeme také pomocné práce na stavbách
Demoliční a bourací práce