Železniční a silniční stavby

Železniční stavby

Zabýváme se výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou železničních tratí, budov a zeleně, výkopové práce včetně optimalizací kabelových tratí. Dále pak se zabýváme:

  • Optimalizace kabeláže
  • Pokládka kabeláže jakéhokoliv druhu
  • Ruční podbijení kolejí
  • Výměna pražců, úprava podloží, úprava stezek
  • Číštění propustků na mostech a odvodnovacích žlábu
Práce na kolejích
Silniční stavby

Dalším oborem jsou práce na pozemních komunikacích i dálnicích, čištění retenčních nádrží, propustků, žlabů na rychlokomunikačních silnicích... Jsme držiteli zkoušek K03 a B02, §50, § 100. Dále se také zabýváme:

  • Čištění příkopů, kanalů na mostech
  • Číštění uníkových schodišť, exitů, odstavních ploch na dálnicích
  • Výměna žlabů a veškeré údržbové práce pro ředitelství silnic a dálnic
  • Výstavba plotů a zasněženek proti sněhu na silnicích
  • Asfaltování
Práce na silnici